Zmluvy

Nadpis Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum splatnosti zmluvy Súbor
Odborná prax žiačok Stredná odborná škola pedagogická, Modra Odborná prax žiačok 2.10.2018 2.10.2018 11.10.2018 - 31.5.2019 PDF icon dohoda o spolupráci.pdf
Dodatok č.1 k zmluve Matej Halan Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201828658_Z 31.7.2018 31.7.2018 1.8.2018 PDF icon dod.č.1 k zmluveZ201828658_Z.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - príloha Matej Halan Zabezpečenie stravovania - príloha 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-príloha č.1-6.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb str.5-8 Matej Halan Zabezpečenie stravovania 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-Stravovanie -zmluva platná od 1.8.2018 strany 5-8.compressed.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb str.1-4 Matej Halan Zabezpečenie stravovania 351.000 € s DPH 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-Stravovanie -zmluva platná od 1.8.2018 strany 1-4.compressed.pdf
servisná zmluva SOSW/1247/2018 Počítača a Programovanie, s.r.o. servisná zmluva ADOSW - Správca ADOS 132€ s DPH 23.7.2018 25.7.2018 od 1.8.2018 PDF icon 2018-07-23-zmluva ADOS.pdf
príloha 2,3 k zmluve č.: 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. príloha k zmluve 2,3 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 - 30.6.2019 PDF icon 2018-07-15_2018-06-30-príloha č.2a3VšZP.pdf
príloha k zmluve č.: 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. príloha k zmluve 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 PDF icon 2018-07-15_2018-06-30-príloha č.1VšZP.pdf
Zmluva č. 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Poskytnutie zdravotnej strostlivosti 11.7.2018 12.7.2018 15.7.2018 PDF icon 2018-07-11-VšZP-zmluva.pdf
Kurz opatrovania TM Consulting, s.r.o. Odborná prax - Kurz opatrovania 28.03.2018 28.03.2018 PDF icon BO_Dohoda_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania_odbornej_praxe_účastníkov_kurzu.pdf
Dohoda o odpade 2018 Mesto Pezinok Dohoda o odpade 2018 6.3.2018 6.3.2018 6.3.2018 PDF icon Hrnč.dohoda o odpade.pdf
Dohoda o odpade 2018 - Hestia Mesto Pezinok Dohoda o odpade 2018 - Hestia 6.3.2018 6.3.2018 rok 2018 PDF icon Hestiadohoda o odpade.pdf
Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 1.1.2018 1.1.2018 PDF icon DDS.pdf
Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 21.12.2017 21.12.2017 do 31.3.2018 PDF icon VšZP.pdf
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu č.9106177973 21.12.2017 21.12.2017 1.1.2018 PDF icon plyn-zmluva.pdf
Dodatok zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2017 15.12.2017 1.1.2018 PDF icon el.W.pdf
Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 od 1.1.2018 PDF icon plyn kuchyňa.pdf
Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 1.1.2018 - 31.12.2019 PDF icon plyn-kotolna.compressed.pdf
Príloha č.1-6 k zmluve o strave HOOTS s.r.o. Príloha č.1-6 k zmluve o strave 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon príloha 1-6 k zmluve o strave.pdf
Zmluva o strave HOOTS s.r.o. Zmluva o strave 460000 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon Zmluva o strave 1.12.2017-ilovepdf-compressed.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Security systems s.r.o. Dodatok - Vybudovanie protipožiarnej el.signal. 6056,40 16.10.2017 16.10.2017 16.10.2017 PDF icon dodatok č.1 k zmluve o dielo.pdf
Dodatok č.5 k zmuve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k zmuve č. 61ADOS000315 22.9.2017 23.9.2017 PDF icon dod.č.5 VšZP.pdf
Dohoda o praxe žiačok SOŠ SOŠ pedagogická, Modra Dohoda o praxe žiačok SOŠ 20.9.2017 20.9.2017 21.9.2017 - 7.6.2018 PDF icon dohoda o praxi.pdf
Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon VšZP-dot.č.4.pdf
Príloha č.1. k dodatku č.4 Všeobecná zdravotná poisťovňa Príloha č.1. k dodatku č.4 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon príloha k dot.č4VšZP.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 11 až 20) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_11_20.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 1 až 10) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_1_10.pdf
Dodatok k zmluve HASTEX spol. s r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb OPP a BOZP 2.5.2017 2.5.2017 PDF icon PO-HRaH.pdf
Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 29.3.2017 30.3.2017 29.3.2017 - 31.12.2017 PDF icon VšZP-dod.č.3.pdf
Zmluva o sprostredkovaní práce ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. Zmluva o sprostredkovaní práce 27.2.2017 27.2.2017 PDF icon ATENA_-_zmluva.pdf
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 7.2.2016 7.2.2016 rok 2017 PDF icon plyn-jes2017.pdf
Dohoda - komunálny odpad 2017 Mesto Pezinok Dohoda - komunálny odpad 2017 4917.26 1.2.2017 1.2.2017 rok 2017 PDF icon komun.odpad-jes..pdf
Dohoda - komunálny odpad 2017 Mesto Pezinok Dohoda - komunálny odpad 2017 440.49 1.2.2017 1.2.2017 rok 2017 PDF icon komun.odpad 2017 -Hr.pdf
Zmluva č. PZ00213124_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 23.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia 2,5,8.pdf
Zmluva č. PZ00213107_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 19.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia mes..pdf
Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra Banky, a.s. Zamestnávateľská zmluva 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon DDP-TatraBanka.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve AXA d.d.s., a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon AXA.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 10.1.2017 12.1.2017 do 31.12.2017 PDF icon dds-stabilita.pdf
PZP Wustenrot Wüstenrot poisťovňa PZP Wustenrot 94.05 10.1.2017 10.1.2017 od 10.1.2017 PDF icon poistka_auto-Jes.pdf
Zabezpečenie starostlivosti o technické zariadenia Veolia Energia Slovensko, a.s. kotolňa - revízie 220 Eur bez DPH/mes 29.12.2016 1.1.2017 od 1.1.2017 do 1.1.2022 PDF icon kotolna-revozie.pdf
Dohoda o prevode práv a povinností Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode práv a povinností 15.12.2016 15.12.2016 PDF icon 5_mobil Orange-2016-15-12b.pdf
Dodatok k zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2016 15.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2017 PDF icon 4_el.W 2017-2016-15-12.pdf
Dodatok č.2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.2 k zmluve č. 61ADOS000315 13.12.2016 13.12.2016 1.1.2017 - 31.3.2017 PDF icon 3b_Všeob.zdrav_.poisť.2016-12-13.pdf
Havarijné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Havarijné poistenie 333.67 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 3_havarijnné poistenie12.12.2016.pdf
Povinné zmluvné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 153.86 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 2_Povinné zmluvné poistenie 12.12.2016.pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla BOAT a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla 11265.00 8.11.2016 7.12.2016 PDF icon 1_zmluva o kupe auta cez EKZ.pdf
Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu - kuchyňa 7.12.2016 7.12.2016 rok 2017 PDF icon _plyn kuchyňa 2017.pdf
Dodatok č.8 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.8 k zmluve o dodávke plynu - kotolňa 7.12.2016 7.12.2016 rok 2017 PDF icon _plyn kotolňa 2017.pdf
Poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov 280.00 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 PDF icon zmluva_poistne.pdf
Dodatok č.1 k zmuve č.1/2015 HOOTS, s.r.o., Bratislava Dodatok č.1 k zmuve č.1/2015 o poskytovaní stravy 12.4.2016 12.4.2016 PDF icon DODATOK_c_1_ku_Zmluve_o_poskytnutí_stravovania_12015.pdf

Stránky