Zmluvy

Nadpis Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum splatnosti zmluvy Súbor
Kurz opatrovania TM Consulting, s.r.o. Odborná prax - Kurz opatrovania 28.03.2018 28.03.2018 PDF icon BO_Dohoda_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania_odbornej_praxe_účastníkov_kurzu.pdf
Dohoda o odpade 2018 Mesto Pezinok Dohoda o odpade 2018 6.3.2018 6.3.2018 6.3.2018 PDF icon Hrnč.dohoda o odpade.pdf
Dohoda o odpade 2018 - Hestia Mesto Pezinok Dohoda o odpade 2018 - Hestia 6.3.2018 6.3.2018 rok 2018 PDF icon Hestiadohoda o odpade.pdf
Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 1.1.2018 1.1.2018 PDF icon DDS.pdf
Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 21.12.2017 21.12.2017 do 31.3.2018 PDF icon VšZP.pdf
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu č.9106177973 21.12.2017 21.12.2017 1.1.2018 PDF icon plyn-zmluva.pdf
Dodatok zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2017 15.12.2017 1.1.2018 PDF icon el.W.pdf
Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 od 1.1.2018 PDF icon plyn kuchyňa.pdf
Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 1.1.2018 - 31.12.2019 PDF icon plyn-kotolna.compressed.pdf
Príloha č.1-6 k zmluve o strave HOOTS s.r.o. Príloha č.1-6 k zmluve o strave 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon príloha 1-6 k zmluve o strave.pdf
Zmluva o strave HOOTS s.r.o. Zmluva o strave 460000 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon Zmluva o strave 1.12.2017-ilovepdf-compressed.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Security systems s.r.o. Dodatok - Vybudovanie protipožiarnej el.signal. 6056,40 16.10.2017 16.10.2017 16.10.2017 PDF icon dodatok č.1 k zmluve o dielo.pdf
Dodatok č.5 k zmuve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k zmuve č. 61ADOS000315 22.9.2017 23.9.2017 PDF icon dod.č.5 VšZP.pdf
Dohoda o praxe žiačok SOŠ SOŠ pedagogická, Modra Dohoda o praxe žiačok SOŠ 20.9.2017 20.9.2017 21.9.2017 - 7.6.2018 PDF icon dohoda o praxi.pdf
Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon VšZP-dot.č.4.pdf
Príloha č.1. k dodatku č.4 Všeobecná zdravotná poisťovňa Príloha č.1. k dodatku č.4 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon príloha k dot.č4VšZP.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 11 až 20) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_11_20.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 1 až 10) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_1_10.pdf
Dodatok k zmluve HASTEX spol. s r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb OPP a BOZP 2.5.2017 2.5.2017 PDF icon PO-HRaH.pdf
Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 29.3.2017 30.3.2017 29.3.2017 - 31.12.2017 PDF icon VšZP-dod.č.3.pdf
Zmluva o sprostredkovaní práce ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. Zmluva o sprostredkovaní práce 27.2.2017 27.2.2017 PDF icon ATENA_-_zmluva.pdf
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 7.2.2016 7.2.2016 rok 2017 PDF icon plyn-jes2017.pdf
Dohoda - komunálny odpad 2017 Mesto Pezinok Dohoda - komunálny odpad 2017 4917.26 1.2.2017 1.2.2017 rok 2017 PDF icon komun.odpad-jes..pdf
Dohoda - komunálny odpad 2017 Mesto Pezinok Dohoda - komunálny odpad 2017 440.49 1.2.2017 1.2.2017 rok 2017 PDF icon komun.odpad 2017 -Hr.pdf
Zmluva č. PZ00213124_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 23.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia 2,5,8.pdf
Zmluva č. PZ00213107_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 19.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia mes..pdf
Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra Banky, a.s. Zamestnávateľská zmluva 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon DDP-TatraBanka.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve AXA d.d.s., a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon AXA.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 10.1.2017 12.1.2017 do 31.12.2017 PDF icon dds-stabilita.pdf
PZP Wustenrot Wüstenrot poisťovňa PZP Wustenrot 94.05 10.1.2017 10.1.2017 od 10.1.2017 PDF icon poistka_auto-Jes.pdf
Zabezpečenie starostlivosti o technické zariadenia Veolia Energia Slovensko, a.s. kotolňa - revízie 220 Eur bez DPH/mes 29.12.2016 1.1.2017 od 1.1.2017 do 1.1.2022 PDF icon kotolna-revozie.pdf
Dohoda o prevode práv a povinností Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode práv a povinností 15.12.2016 15.12.2016 PDF icon 5_mobil Orange-2016-15-12b.pdf
Dodatok k zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2016 15.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2017 PDF icon 4_el.W 2017-2016-15-12.pdf
Dodatok č.2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.2 k zmluve č. 61ADOS000315 13.12.2016 13.12.2016 1.1.2017 - 31.3.2017 PDF icon 3b_Všeob.zdrav_.poisť.2016-12-13.pdf
Havarijné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Havarijné poistenie 333.67 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 3_havarijnné poistenie12.12.2016.pdf
Povinné zmluvné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 153.86 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 2_Povinné zmluvné poistenie 12.12.2016.pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla BOAT a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla 11265.00 8.11.2016 7.12.2016 PDF icon 1_zmluva o kupe auta cez EKZ.pdf
Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu - kuchyňa 7.12.2016 7.12.2016 rok 2017 PDF icon _plyn kuchyňa 2017.pdf
Dodatok č.8 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.8 k zmluve o dodávke plynu - kotolňa 7.12.2016 7.12.2016 rok 2017 PDF icon _plyn kotolňa 2017.pdf
Poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov 280.00 16.5.2016 16.5.2016 16.5.2016 PDF icon zmluva_poistne.pdf
Dodatok č.1 k zmuve č.1/2015 HOOTS, s.r.o., Bratislava Dodatok č.1 k zmuve č.1/2015 o poskytovaní stravy 12.4.2016 12.4.2016 PDF icon DODATOK_c_1_ku_Zmluve_o_poskytnutí_stravovania_12015.pdf
Zmluva o mimosúdnom inkase pohľadávok č.913/2016 Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o. Zmluva o mimosúdnom inkase 12.4.2016 12.4.2016 PDF icon zmluva_č.13.pdf
Dodatok k zmluve - Vš.zdrav.poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok k zmluve č.61ADOS000315 26.1.2016 26.1.2016 26.1.2016 - 31.12.2016 PDF icon dodatok1VSZP.pdf
Zmluva o strave č.1 HOOTS, s.r.o., Bratislava Zmluva o strave č.1 29.11.2015 1.12.2015 od 1.12.2015 PDF icon zmluva_o_strave.pdf
Príloha k zmluve o strave - č.1 HOOTS, s.r.o., Bratislava Príloha k zmluve o strave - č.1 29.11.2015 1.12.2015 od 1.12.2015 PDF icon príl.č.1k zmluve strava.pdf
Dodatok č.1 k zmuve č.2/2014 o nájme nebytového priestoru Matej Halan, Pezinok Dodatok č.1 k zmuve č.2/2014 o nájme nebytového priestoru 26.10.2015 26.10.2015 1.11.2015 - 30.11.2015 PDF icon dod.č.1 k zmluve č.2-2014.pdf
Dodatok č.1 k zmuve o poskytovaní stravy Matej Halan, Pezinok Dodatok č.1 k zmuve o poskytovaní stravy 26.10.2015 26.10.2015 1.11.2015 - 30.11.2015 PDF icon dod.č.1k zmluve č.1-2014.pdf
Dodatok č.7/2015 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.7/2015 k zmluve o dodávke plynu 28.9.2015 29.9.2015 1.1.2016 - 31.12.2016
Plyn - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn - kuchyňa (dodatok) 29.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 PDF icon plyn kuchyňa.pdf
Rámcová zmluva - el.komunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. Rámcová zmluva - el.komunikačné služby 28.9.2015 28.9.2015 28.9.2015 PDF icon ramc-zml2.pdf

Stránky