Iné dokumenty

Súhrnná správa EKS za 2018 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 2.štvrťrok (súbor PDF)

Miestne dane za rok 2018 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 1.štvrťrok (súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017 (súbor PDF, súbor XLS)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017 (súbor PDF, súbor XLSX)

Súhrnná správa EKS za 2017 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 2.štvrťrok (súbor PDF)

Výročná správa 2016 - Hestia. (súbor PDF)

Výročná správa 2016. (súbor PDF)

Vyúčtovanie poistného - Allianz - za obdobie 3.5.2017 - 2.5.2018 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 1.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2017. (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 2.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2016. (súbor PDF)

Výročná správa 2015. (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 1.štvrťrok (súbor PDF)

Množstevný zber odpadu na rok 2016 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 2.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2015. (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 1.štvrťrok / časť 1. (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 1.štvrťrok / časť 2. (súbor PDF)

Výročná správa 2014. (súbor PDF)